Wat is gedekt bij een basisverzekering?

Wat is nu precies gedekt bij een basisverzekering? De basisverzekering is voor elke zorgverzekeraar hetzelfde. Dit is namelijk bij wet vastgelegd. Je leest in dit artikel wat er in de dekking zit bij de basisverzekering zorg.

Tip! Hier vind je de goedkoopste basisverzekering.

Geneeskundige zorg

Onder geneeskundige zorg worden uw bezoekjes aan de huisarts verstaan. Wellicht de meest voorkomende zorg en belangrijkste dekking gezien iedereen hem vroeg of laat nodig heeft. Daarnaast zijn ook consultaties bij medische specialisten onderdeel van de geneeskundige zorg. Voor wie een kind verwacht of wenst, is er ook goed nieuws. Zowel de eerste drie IVF pogingen als de verloskunde behoren ook tot de geneeskundige zorg.

Tandheelkundige zorg

Tandheelkundige zorg is gedekt tot de leeftijd van achttien jaar bereikt is. Nadien wordt tandheelkundige zorg slechts gedeeltelijke vergoed en is het zeer afhankelijk van de precieze zorg die vereist is. Wenst u toch verzekerd te blijven voor alle tandheelkundige zorg, dan dient u hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Nagenoeg alle verzekeraars bieden deze mogelijkheid aan. Bij sommige maakt de tandheelkundige zorg deel uit van de standaard aanvullende pakketten, maar het kan ook dat u dit in een aparte verzekering dient af te sluiten.

Hulpmiddelen

Wanneer u geboren bent met een afwijking of deze door een ongeval of ziekte verkrijgt, dan kunt u heel wat hulpmiddelen nodig hebben. Ook zij zijn inbegrepen in de basis zorgverzekering. Hierbij gaat het om zaken zoals blindengeleidehonden, hoortoestellen, gebitsprothesen en dergelijke meer. Wanneer u de kosten hiervoor zelf zou moeten betalen, zou dat een behoorlijke hap uit uw budget zijn. Dankzij de zorgverzekering is dat alvast een zorg minder wanneer u hiermee geconfronteerd wordt.

Ziekenhuiskosten

Op gebied van ziekenhuiskosten zijn de opname in het ziekenhuis, het verblijf gedurende de eerste 365 dagen, de verpleging en de behandeling gedekt door de basisverzekering. Hier is het wel belangrijk te begrijpen dat dit enkel over de standaardkosten gaat. Wanneer u extra zorg wenst, een comfortabele luxe kamer, een bepaalde specialist met een hoger ereloon, extra drank, eten, en dergelijke meer, dan valt dit buiten de verzekering. Hiervoor dient u een aanvullende verzekering af te sluiten met betrekking tot uw verblijf in het ziekenhuis. Sommige verzekeraars hebben een soort comfortverzekering die specifiek ontworpen is om uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Voor zover dat kan natuurlijk. Vaak zit in deze aanvullende verzekering ook opvang voor uw kinderen inbegrepen.

Verzorging

De belangrijkste verzorging die deel uitmaakt van de basisverzekering is de kraamzorg en verloskundige zorg. Gezien in Nederland heel wat mensen kiezen voor een thuisbevalling is deze zorg vaak ook meer dan welkom. Zeker in de eerste dagen na de bevalling zult u als mama maar wat blij zijn wanneer de zorgkundige langskomt om u even te helpen met uw pasgeboren zoon of dochter. Maar ook thuiszorg naar aanleiding van een ziekte of ongeval komt in aanmerking.

Zorghotel

Soms kan u na het verblijf in het ziekenhuis nog niet dadelijk op eigen benen staan. Of u hebt in die mate geneeskundige hulp nodig dat u deze niet in het comfort van uw eigen woning kunt krijgen. In dat geval zult u wellicht gebruik maken van een zorghotel. Hier ontvangt u de nodige geneeskundige hulp bijvoorbeeld naar aanleiding van een revalidatie. Vanzelfsprekend is een zorghotel niet gratis en zeker wanneer u er langere tijd moet verblijven kan de rekening behoorlijk oplopen. Gelukkig is ook deze zorg opgenomen in de dekkingen van de basisverzekering. Zo hoeft u alvast niet te besparen op de noodzakelijke zorgen die u op dat ogenblik krijgt.

Ziekenvervoer

Als laatste vaste dekking is ziektevervoer opgenomen in de zorgverzekering. Hier betreft het ieder vervoer dan medisch noodzakelijk is. Het kan dus zowel om een ziekenwagen gaan, uw eigen wagen als een taxi, afhankelijk van de situatie en de plaats waar u zich op dat ogenblik bevindt. U moet er zich echter wel bewust van zijn dat het vervoer medisch noodzakelijk moet zijn. Een ziekenwagen bellen omwille van een verstuikte pols zal u dus wel een nota, maar geen tegemoetkoming opleveren. In dat geval kunt u namelijk evengoed even langs uw huisarts gaan en is er ook geen sprake van hoogdringendheid, één van de voorwaarden om gebruik te maken van een ziekenwagen.