Maandelijks archief: mei 2012

Zorgverzekering jongeren

Niet iedereen kiest ervoor om verder te studeren. En wie dat wel doet, is vaak nog steeds jong wanneer zijn studies afgewerkt zijn. Een goede baan is niet altijd een direct vervolg op een studie en vaak zitten jongeren nog enige tijd met een beperkt inkomen. Daarnaast zult u als pas afgestuurde of beginnend werknemer vaak een lager loon ontvangen dan wanneer u al een tijd actief bent op de arbeidsmarkt. En gezien u bovendien nog heel wat aan te kopen en op te bouwen hebt, is het leven best duur voor jongeren. Heel wat verzekeraars spelen hierop in door een jongeren zorgverzekering aan te bieden. Deze zorgverzekering kent een aantrekkelijk tarief en bestaat meestal uit een pakket dat samengesteld is uit de basisverzekering en aanvullingen op maat van de jongeren.

Eigen risico verhogen

Net zoals bij een gewone zorgverzekering is er bij de jongeren zorgverzekering de mogelijkheid om het eigen risico te laten verhogen. Dit wil zeggen dat er naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico bepaald wordt. Wanneer dit vrijwillig eigen risico hoog is, kan dat de maandelijkse premies die betaald moeten worden behoorlijk laten dalen. Een zorgverzekering met een maximaal vrijwillig eigen risico biedt dus doorgaans de goedkoopste zorgpremie. Om ervoor te zorgen dat de zorgverzekering wel nuttig blijft, zijn er wel limieten bepaald door de overheid. Anders zou u het eigen risico zo hoog kunnen zetten dat de kans om ooit vergoedt de worden nagenoeg onbestaande is. Criteria die aanleiding geven om een hoog eigen risico te nemen zijn een historiek van weinig ziekte en zorg, een goede gezondheid, een jonge leeftijd en de nood aan een lagere prijs.

Pakket op maat

De jongeren zorgverzekering is een pakket op maat. De dekkingen die inbegrepen zijn, zijn steeds op maat van de doelgroep. Zaken die dus voornamelijk op latere leeftijd voorkomen, zult u in dit pakket niet terugvinden. De problemen waarmee heel wat jongeren geconfronteerd worden op gebied van zorg echter, maken alvast deel uit van het pakket. Deze selectie zorgt ervoor dat u enkel betaald voor de zorg die u ook echt relevant vindt. In de standaardpakketten van de verzekeraars zit meestal een algemene selectie aan zorgtypes die afhankelijk van het pakket voor een hoger of lager bedrag vergoed worden. De dekkingen zelf zijn niet gebonden aan een doelgroep of leeftijdscategorie. Op die manier betaalt u dus deels voor dekkingen waarvan u weet dat u ze wellicht nooit zal kunnen gebruiken.

Single of gezin

Binnen de jongeren kunnen we twee groepen onderscheiden. De eerste groep zijn de jongeren die single zijn. De tweede groep zijn de jonge gezinnen. Niet elke verzekeraar maakt een onderscheid tussen beide groepen hoewel ze andere wensen en noden hebben en een geheel andere levensstijl. Er zijn een paar verzekeraars die dit verschil wel hebben opgemerkt en dus een jongeren verzekering aan bieden die afgestemd is op singles en eentje die afgestemd is op het jonge gezin. Het loont om de dekkingen die in deze verzekeringen zijn opgenomen eens nader te bestuderen.

Jong tot?

De leeftijd tot wanneer u als jonge beschouwd wordt, is geen vast gegeven. Wanneer u de jongeren zorgverzekering van verschillende verzekeraars met elkaar vergelijkt, wordt dit nog duidelijker. Waar de ene u als jong beschouwd tot een leeftijd van 27 jaar, kan dat bij een ander oplopen tot 34. Bent u dus net iets te oud voor een jongeren zorgverzekering bij verzekeraar A, dan kijkt u best even na wat verzekeraar B op dit vlak te zeggen heeft. De kans is groot dat u nog een verzekeraar vindt waarbij u terecht kunt. Althans tot u de leeftijd bereikt hebt die alle verzekeraars als limiet zijn voor de jongeren zorgverzekering.

Online

Net zoals dat voor de gewone verzekering en de studentenverzekering geldt, is ook de jongeren zorgverzekering vaak goedkoper wanneer u voor een verzekering kiest die volledig online loopt. En gezien de meeste jongeren over een computer en internetverbinding beschikken is ze bovendien ook het snelst en eenvoudigste af te sluiten. Verstandig is om alle zorgverzekeringen goed te vergelijken zoals bijvoorbeeld op Geld.nl. Het is verstandig meerdere vergelijkingssites te raadplegen omdat de vergelijkingssites vaak verschillende acties kennen. Met name voor jongeren is dit vaak het geval.

Studenten zorgverzekering

Ook bij de studentenverzekering is het mogelijk om een collectieve verzekering af te sluiten. Vaak gebeurt dit dan via de onderwijsinstelling waar u les volgt. De reden om voor een collectieve studentenzorgverzekering te kiezen, is de gunstige prijs. Iets wat u als student zeker zal kunnen waarderen. Ten slotte hebben de meeste studenten geen inkomen of een zeer laag inkomen. De oorzaak hiervoor is snel gevonden. Wanneer al uw tijd in studeren kruipt, blijft er weinig tijd over om te werken en geld te verdienen. Een zorgverzekering kan dan ook een flinke hap uit uw budget zijn. Met een collectieve studenten zorgverzekering zult u nog steeds een maandelijkse premie betalen, maar deze zal beduidend lager zijn dan bij een individuele aansluiting.

Pakket op maat

De studentenzorgverzekering is niet enkel een goedkope zorgverzekering, ze is een pakket op maat van de student. Dit wil zeggen dat ze gebaseerd is op de zorg die het meest gebruikt wordt door studenten. Zo zorgt ze voor een invulling van uw behoeften die u echt nodig hebt. U betaalt niet voor zorg die u wellicht nooit zal vragen, maar enkel voor zorg die door de meeste mensen in uw situatie gebruikt wordt. De lage prijs is het tweede deel van de studenten zorgverzekering dat u op maat van de doelgroep kunt beschouwen. Aangepast aan een publiek met beperkte financiële middelen. Vaak zijn studentenverzekeringen ook online verzekeringen. Dit helpt om de kosten te drukken en het past mooi in het plaatje van de hedendaagse student die nagenoeg alles via de digitale weg regelt.

Laagste prijs

De laagste prijs voor een studenten zorgverzekering vindt u wellicht bij de verzekeraar die een pakket op maat van de student aanbiedt, met een beperkt aantal dekkingen, via een collectieve polis en dit alles langs de digitale weg. Dit is niet altijd de goedkoopste zorgverzekering die u kan vinden wanneer u naar alle zorgverzekeringen kijkt. Dat is namelijk de zorgverzekering die zich beperkt tot de basisverzekering en hierin de goedkoopste is. De studenten zorgverzekering is meestal meer dan enkel de basisverzekering. Het is een pakket met een basisverzekering en enkele aanvullingen die nuttig zijn voor studenten en dat alles aan scherpe prijzen. Bij sommige verzekeraars is er een basisverzekering te vinden die enkel door studenten kan afgesloten worden en dus studenten zorgverzekering wordt genoemd. Hier is prijs uw enige voordeel.

Alles online

De verzekering waarbij alles online verloopt, blijft een van de goedkoopste types en als student dus vaak ook een van de interessantste. Zeker wanneer u ook voor uw studie heel wat zaken langs de digitale weg regelt of uitzoekt en dus standaard over een internetverbinding beschikt. Hebt u zelf geen internetverbinding, dan kunt u wellicht gebruik maken van een computer op school. Naast goedkoop, zijn online verzekering ook praktisch en wint u er heel wat tijd mee. U hoeft niet tijdens de lesuren naar een kantoor te gaan om alles in orde te krijgen en bij wijzigingen is alles dadelijk geregeld zonder al te veel rompslomp. Verstandig is om alle zorgverzekeringen goed te vergelijken zoals bijvoorbeeld op Geld.nl of op de site van Studenten Verzekeringen. Het is verstandig meerdere vergelijkingssites te raadplegen omdat de vergelijkingssites vaak verschillende acties kennen. Met name voor studenten is dit vaak het geval.

Hoog eigen risico

Ook als student kunt u kiezen voor een hoog eigen risico. Dit wordt vaak toegepast om zodoende de maandelijkse premies zo laag mogelijk te krijgen. Gezien de meeste studenten jong zijn en in goede gezondheid verkeren, lijkt het een absolute aanrader om het eigen risico zo hoog mogelijk te zetten. Het blijft echter toch belangrijk om zich goed bewust te zijn van de keerzijde van de medaille. Als student hebt u waarschijnlijk een beperkt inkomen. Sommige studenten werken slechts enkele uren per week en dit is nauwelijks genoeg om alle kosten te dekken. Wanneer u een hoog eigen risico hebt genomen en onverwacht met dure zorg geconfronteerd wordt, kan dat tot een problematisch situatie leiden. U zult namelijk zelf instaan voor het bedrag van het eigen risico en wanneer u slecht over beperkte financiële middelen beschikt, zal het niet eenvoudig zijn om dit bedrag zomaar neer te leggen. Denk dus goed na voor u het eigen risico bepaalt.

Wat is gedekt bij een basisverzekering?

Wat is nu precies gedekt bij een basisverzekering? De basisverzekering is voor elke zorgverzekeraar hetzelfde. Dit is namelijk bij wet vastgelegd. Je leest in dit artikel wat er in de dekking zit bij de basisverzekering zorg.

Tip! Hier vind je de goedkoopste basisverzekering.

Geneeskundige zorg

Onder geneeskundige zorg worden uw bezoekjes aan de huisarts verstaan. Wellicht de meest voorkomende zorg en belangrijkste dekking gezien iedereen hem vroeg of laat nodig heeft. Daarnaast zijn ook consultaties bij medische specialisten onderdeel van de geneeskundige zorg. Voor wie een kind verwacht of wenst, is er ook goed nieuws. Zowel de eerste drie IVF pogingen als de verloskunde behoren ook tot de geneeskundige zorg.

Tandheelkundige zorg

Tandheelkundige zorg is gedekt tot de leeftijd van achttien jaar bereikt is. Nadien wordt tandheelkundige zorg slechts gedeeltelijke vergoed en is het zeer afhankelijk van de precieze zorg die vereist is. Wenst u toch verzekerd te blijven voor alle tandheelkundige zorg, dan dient u hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Nagenoeg alle verzekeraars bieden deze mogelijkheid aan. Bij sommige maakt de tandheelkundige zorg deel uit van de standaard aanvullende pakketten, maar het kan ook dat u dit in een aparte verzekering dient af te sluiten.

Hulpmiddelen

Wanneer u geboren bent met een afwijking of deze door een ongeval of ziekte verkrijgt, dan kunt u heel wat hulpmiddelen nodig hebben. Ook zij zijn inbegrepen in de basis zorgverzekering. Hierbij gaat het om zaken zoals blindengeleidehonden, hoortoestellen, gebitsprothesen en dergelijke meer. Wanneer u de kosten hiervoor zelf zou moeten betalen, zou dat een behoorlijke hap uit uw budget zijn. Dankzij de zorgverzekering is dat alvast een zorg minder wanneer u hiermee geconfronteerd wordt.

Ziekenhuiskosten

Op gebied van ziekenhuiskosten zijn de opname in het ziekenhuis, het verblijf gedurende de eerste 365 dagen, de verpleging en de behandeling gedekt door de basisverzekering. Hier is het wel belangrijk te begrijpen dat dit enkel over de standaardkosten gaat. Wanneer u extra zorg wenst, een comfortabele luxe kamer, een bepaalde specialist met een hoger ereloon, extra drank, eten, en dergelijke meer, dan valt dit buiten de verzekering. Hiervoor dient u een aanvullende verzekering af te sluiten met betrekking tot uw verblijf in het ziekenhuis. Sommige verzekeraars hebben een soort comfortverzekering die specifiek ontworpen is om uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Voor zover dat kan natuurlijk. Vaak zit in deze aanvullende verzekering ook opvang voor uw kinderen inbegrepen.

Verzorging

De belangrijkste verzorging die deel uitmaakt van de basisverzekering is de kraamzorg en verloskundige zorg. Gezien in Nederland heel wat mensen kiezen voor een thuisbevalling is deze zorg vaak ook meer dan welkom. Zeker in de eerste dagen na de bevalling zult u als mama maar wat blij zijn wanneer de zorgkundige langskomt om u even te helpen met uw pasgeboren zoon of dochter. Maar ook thuiszorg naar aanleiding van een ziekte of ongeval komt in aanmerking.

Zorghotel

Soms kan u na het verblijf in het ziekenhuis nog niet dadelijk op eigen benen staan. Of u hebt in die mate geneeskundige hulp nodig dat u deze niet in het comfort van uw eigen woning kunt krijgen. In dat geval zult u wellicht gebruik maken van een zorghotel. Hier ontvangt u de nodige geneeskundige hulp bijvoorbeeld naar aanleiding van een revalidatie. Vanzelfsprekend is een zorghotel niet gratis en zeker wanneer u er langere tijd moet verblijven kan de rekening behoorlijk oplopen. Gelukkig is ook deze zorg opgenomen in de dekkingen van de basisverzekering. Zo hoeft u alvast niet te besparen op de noodzakelijke zorgen die u op dat ogenblik krijgt.

Ziekenvervoer

Als laatste vaste dekking is ziektevervoer opgenomen in de zorgverzekering. Hier betreft het ieder vervoer dan medisch noodzakelijk is. Het kan dus zowel om een ziekenwagen gaan, uw eigen wagen als een taxi, afhankelijk van de situatie en de plaats waar u zich op dat ogenblik bevindt. U moet er zich echter wel bewust van zijn dat het vervoer medisch noodzakelijk moet zijn. Een ziekenwagen bellen omwille van een verstuikte pols zal u dus wel een nota, maar geen tegemoetkoming opleveren. In dat geval kunt u namelijk evengoed even langs uw huisarts gaan en is er ook geen sprake van hoogdringendheid, één van de voorwaarden om gebruik te maken van een ziekenwagen.

Goedkoopste zorgverzekering

De basisverzekering is verplicht, u kunt er dus niet onderuit. U kunt echter wel zorgen dat u zo goedkoop mogelijk verzekerd bent. Zeker voor de basis is dit interessant omdat de inhoud altijd hetzelfde zal zijn. Deze is namelijk door de overheid vastgelegd en de verzekeraar oefent er geen enkele invloed op uit. Een duurdere verzekeraar zal u niet beter verzekeren dan een goedkopere, al kan het wel dat hij u meer service biedt omwille van de hogere prijs. Om te weten welke basisverzekering het goedkoopste is, zit er niets anders op dan de verschillende premies met elkaar te vergelijken. Hebt u weinig eisen op gebied van service en polisvorm, dan kunt u moeiteloos een bedrag van wel 200 euro op jaarbasis besparen door de goedkoopste verzekeraar te kiezen in plaats van de duurste.

Goedkoopste aanvullende verzekering

Een vergelijking van de aanvullende verzekeringen op gebied van prijs ligt heel wat moeilijker. Hier is de dekking namelijk vrij te bepalen door de verzekeraar en geen twee pakketten zijn dus identiek. Dit zorgt ervoor dat u nooit appels met appels vergelijkt en dus geen correct beeld kunt krijgen van duur of goedkoop. De enige oplossing is te bepalen wat u absoluut nodig acht in een aanvullende verzekering en enkel die polissen te vergelijken die hieraan voldoen. Nog goedkoper wordt het wanneer u geen aanvullende verzekering afsluit, deze is tenslotte niet verplicht in Nederland.

Pakket

Vaak bent u goedkoper af wanneer u een pakket kiest in plaats van losse polissen. Zeker wanneer u zowel een basis- als aanvullende verzekering wenst af te sluiten. Dit systeem gebruiken verzekeraars om u ervan te overtuigen alles bij hen af te sluiten en ook aanvullende verzekeringen te nemen. Het pakket brengt namelijk een lagere prijs per stuk met zich mee. Was u echter niet van plan om een aanvullende verzekering te nemen, dan zult u altijd duurder uitkomen dan bij de basisverzekering zonder meer.

Hoog eigen risico

Nog een manier om de goedkoopste zorgverzekering te krijgen is het kiezen voor het hoogste eigen risico. Ga eerst en vooral na welke verzekeraars u de keuze tot een vrijwillig eigen risico aanbieden en hoe hoog u mag gaan. Daarnaast dient u ook te vragen hoe groot de invloed van het eigen risico op de maandelijkse premie is. Bereken steeds wat u als uiteindelijk bedrag zult moeten betalen per verzekeraar om correct te kunnen vergelijken. Wanneer de verzekeraar met de hoogste premie dit bedrag het meest laat beïnvloeden door het eigen risico, kan hij uiteindelijk toch als goedkoopste uit de bus komen.

Alles online

Online verzekeringen zijn vaak heel wat goedkoper dan klassieke verzekeringen. De reden hiertoe is de enorme besparingen die de verzekeraar kan maken op gebied van mensen, kantoorruimte, kantoormaterialen, elektriciteit, verwarming, enzovoort. Een deel van dit gerecupereerde bedrag wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat men zijn klanten een verzekering aan zeer scherpe tarieven kan aanbieden. Wanneer prijs dus de belangrijkste factor is, zult u zeker moeten uitkijken naar die verzekeraar die alles online behandelen. Hierbij sluit u online aan, beheert u online en beëindigt het contract ook online op het ogenblik dat u van verzekeraar wilt veranderen.

En volgend jaar

Wie vandaag de goedkoopste is, is dat volgend jaar daarom nog niet. Wilt u dus de goedkoopste verzekeraar van jaar op jaar dan zult u steeds opnieuw moeten vergelijken, berekenen en misschien veranderen. Opvallend is wel dat de titel van goedkoopste verzekeraar altijd door hetzelfde groepje verzekeraars gedragen zal worden. Dit zijn de verzekeraars die prijs ook als overtuigendste argument boven halen. Zoals gezegd zullen hier opvallend veel online verzekeraars tussen zitten. Niet elke verzekeraar hecht eraan de goedkoopste te zijn. Sommige verzekeraars zullen gekozen worden omwille van hun goede service, ongeacht het feit dat ze wat duurder zijn, de keuzevrijheid, mogelijkheden of bekendheid. Aan u om te bepalen welke verzekeraar de prijs kwaliteitsverhouding kent die het beste past bij wat u zoekt in een verzekering.